TEKin vaalit lyhyesti

 

Vaaliaikataulu

 

Maaliskuussa 2020 järjestettiin vaalit, joissa valittiin valtuusto toimikaudeksi 2020-2023. Seuraavat vaalit järjestetään keväällä 2023. 

 

Valtuuston tehtävät

 

Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin, joka valitaan jäsenäänestyksellä joka kolmas vuosi. Valtuustoon kuuluu 70 vaaleilla valittua jäsentä, joista 66 ovat Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiiristä ja 4 Tekniska Föreningen i Finland r.f:n vaalipiiristä. 

Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Valtuutetut linjaavat, miten tekkiläisten etuja ajetaan, minkälaisia jäsenpalveluja heille tarjotaan ja miten ammattikunta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.

TEKin valtuusto valitsee hallituksen ja päättää taloudesta, esimerkiksi jäsenmaksusta. Valtuustotyö tarjoaa näköalapaikan työmarkkinoihin sekä laajan jäsenten verkoston. 

Valtuusto solmii toimikautensa aluksi valtuustosopimuksen. Tämä valtuustoryhmien välinen sopimus, määrittelee valtuustoryhmien yhteiset tavoitteet. Tavoitteet ohjaavat koko TEKin toimintaa seuraavat vuodet. Lue lisää uusimmasta valtuustosopimuksesta.

Nykyisen valtuuston, hallituksen ja valiokuntien kokoonpanoon voit tutustua osoitteessa www.tek.fi/paatoksenteko

 

Vaalialueet 2020 vaaleissa

 

Valtuuston kokonaispaikkamäärä on 70, joista 66 paikkaa on Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiiristä valituille valtuutetuille ja 4 paikkaa Tekniska Föreningen i Finland r.f:n vaalipiiristä valituille valtuutetuille. 

TFiFin vaalipiiri kattaa koko Suomen.

TEKin 66 paikkaa jakautuvat seuraavasti: 32 paikkaa eteläiseltä, 21 läntiseltä, 6 itäiseltä ja 7 pohjoiselta vaalialueelta. 

Eteläinen vaalialue: Uusimaa.
Läntinen vaalialue: Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi.
Itäinen vaalialue: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.
Pohjoinen vaalialue: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa.

 

Äänestys- ja vaalijärjestys

 

Lataa TEKin valtuustovaalin äänestys- ja vaalijärjestys (.pdf)

Lataa Tekniikan Akateemiset ry:n säännöt (.pdf)

Lataa Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n säännöt (.pdf)

 

Yhteystiedot

Daniel Valtakari

 

 

Vaalien järjestämisestä vastaa TEKin vaalilautakunta. 

Lisätietoja tulevista vaaleista voit kysyä sähköpostitse vaalilautakunnan sihteeriltä Daniel Valtakarilta, daniel@tek.fi.

Valtuuston kokoonpanon ja puheenjohtajien yhteystiedot löydät täältä.

 

 

Vaalien tietosuoja

 

Jäsenten tietosuoja on TEKille arvokasta ja keskeisessä roolissa kaikessa toiminnassa. TEKin vaaleissa noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä ja muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia tietosuojaperiaatteita. Käsittelemme henkilötietoja vain lain mukaisiin ja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta muihin tarkoituksiin. Vaalien yhteydessä keräämme vain vaalien kannalta tarpeellisia tietoja ja säilytämme niitä rajallisen ajan. Henkilötietoja käsittelevien yhteistyökumppaneiden kanssa on solmittu asetuksen vaatimat tietojenkäsittelysopimukset. Informoimme jäseniämme henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteella. Tutustu vaalien tietosuojaselosteeseen täällä