Äänestä sähköisesti

Kenellä on äänioikeus? 

 

Oikeutettuja asettumaan ehdokkaiksi sekä äänioikeutettuja ovat kaikki Tekniikan Akateemiset ry:n vuosijäsenet ja kunniajäsenet ja Tekniska Föreningen i Finland r.f:n TEKiin kuuluvat varsinaiset jäsenet, jotka on 1.1.2020 mennessä hyväksytty jäseniksi.

 

Tee ympäristöteko ja valitse sähköinen vaali
 

Äänestä sähköisesti

Äänestyksen alkaessa voit valita, annatko äänesti postitse vai sähköisesti. Jokaista sähköisesti annettua ääntä kohden lahjoitamme 3 euroa hyväntekeväisyyteen ja sähköisenä äänestäjänä pääset myös valitsemaan lahjoituskohdetta. Lahjoitus jaetaan kolmen eniten ääniä saaneen kohteen kesken. 

Äänestysaika on 17.3.-30.3.2020. Tulokset julkistetaan 7.4. Lisätietoa vaalien aikataulusta löydät täältä.

 

Minimoimme postitettavaa materiaalia

TEKin vaaleihin liittyvää materiaalia lähetetään sinulle ensisijaisesti sähköisenä. Huomaathan, että lähetämme äänestyskortin kaikille jäsenillemme postitse.