Tietoa äänestäjille

Vaalien äänestysaika päättyi 30.3. klo 24. Vaalien tulos julkaistaan 7.4. Kiitos kaikille äänestäjille! 

 

Sähköiset äänet kerryttivät 30 000 euron lahjoituksen
 

Lahjoitamme jokaista sähköisesti annettua ääntä kohden 3 euroa ympäristön hyväksi. Yhteensä 10 605 sähköisellä äänellä lahjoituspottiin kertyi 31 820 euroa. Sähköiset äänestäjät saivat halutessaan äänestää myös lahjoituskohdetta seitsemästä eri vaihtoehdosta. Lahjoitus jaetaan kolmen eniten ääniä saaneen kohteen kesken suhteessa annettuihin ääniin.

Suosituimmaksi kohteeksi äänestettiin Baltic Sea Action Groupin Itämeren suojelutyön tukeminen, jolle lahjoitamme 14 000 euroa. Toiseksi suosituimmalle Luonto-Liiton lasten ja nuorten luontoharrastamiselle ja ympäristökasvatukselle lahjoitamme 9 750 euroa ja Luonnonperintösäätiön ikimetsien suojelulle 8 070 euroa. Lue lisää TEK-lehdestä.

Kiitos kaikille äänestäjille! 

 

Vaihtoehdot lahjoituskohteiksi

Luonto-Liitto: lasten ja nuorten luontoharrastamisen ja ympäristökasvatuksen tukeminen (1 720 ääntä)

Luonnonperintösäätiö: lahjoitus ikimetsän suojelemiseksi (1 424 ääntä)

Baltic Sea Action Group: Itämerityön tukeminen (2 471 ääntä)

WWF: saimaannorpan suojelu (1 003 ääntä)

Gold Standard: Gold Standard -sertifioidut puhtaamman energiatuotannon hankkeet kehitysmaissa (924 ääntä)

CO2-esto: päästöoikeuksien mitätöinti (508 ääntä)

Suomen Luonnonsuojeluliitto: lahjoitus SLL:n vaikutustyöhön ilmaston puolesta (712 ääntä)

Äänten määrä yhteensä: 8 762

 

Kenellä on äänioikeus? 

 

Äänioikeutettuja ovat kaikki Tekniikan Akateemiset ry:n täysjäsenet ja kunniajäsenet ja Tekniska Föreningen i Finland r.f.:n TEKiin kuuluvat varsinaiset jäsenet, jotka on 1.1.2020 mennessä hyväksytty jäseniksi ja jotka ovat jäseniä äänestyshetkellä.

Myös ulkomailla asuva TEKin jäsen voi äänestää valtuustovaaleissa. Äänioikeuden kelpoisuusvaatimukset ja vaaleihin liittyvät päivämäärät ovat samat ulkomailla ja kotimaassa asuville.

Opiskelijajäsenillä ei ole äänioikeutta TEKin vaaleissa. 

 

Ketkä ovat ehdolla? 

 

Voit tutustua eri vaalialueiden ehdokkaisiin alta. Hyödynnä myös vaalikonetta tai ehdokashakukonetta oikean ehdokkaan löytämiseksi. Ehdokkaita asettaneet vaaliliitot on esitelty TEK-lehdessä.

Eteläinen vaalialue (pdf)

Läntinen vaalialue (pdf)

Itäinen vaalialue (pdf)

Pohjoinen vaalialue (pdf) 

Tekniikan Akateemiset ry:n kaikki ehdokkaat (ulkomailla asuville) (pdf) 

TFiFin vaalipiiri (pdf) 

 

Ehdokkaat ovat ehdolla tietyllä vaalialueella ja voit äänestää vain oman vaalialueesi ehdokkaita. Vaalialue määräytyy sen mukaan, missä olet asunut 1.1.2020. Poikkeuksena ulkomailla asuvat jäsenet, jotka voivat äänestää minkä tahansa vaalialueen ehdokasta sekä TFiF-TEK-jäsenet, jotka voivat äänestää vain TFiFarnan ehdokkaita. Lisätietoa ja numeroita ehdokkaiden jakautumisesta vaalialueittain, -renkaittain ja -liitoittain löydät täältä

 

Vaalialueet Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirissä:

Eteläinen vaalialue (32 paikkaa): Uusimaa.
Läntinen vaalialue (21 paikkaa): Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi.
Itäinen vaalialue (6 paikkaa): Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.
Pohjoinen vaalialue (7 paikkaa): Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa.

TFiFin vaalipiiri (4 paikkaa) kattaa koko Suomen.

 

Alla olevasta kuvasta näet, miten vaaliliitot ja -renkaat ovat järjestäytyneet TEKin vaaleissa.

Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirissä vaalirenkaat vaikuttavat seuraavasti: kun äänestät vaalirenkaasen kuuluvan vaaliliiton ehdokasta, vaikutat samalla siihen, miten ehdokas sijoittuu vaalirenkaassa. Tästä ehdokas saa vaalirenkaassa sijoituksen ja vertailuäänimäärän, joiden perusteella lopulliset ehdokaspaikat jaetaan.

Vaalirenkaat ja -liitot TEKin vaaleissa