Näin vaalit järjestetään

 

 

 

Äänioikeus

 

Äänioikeutettuja sekä oikeutettuja asettumaan ehdokkaiksi ovat kaikki Tekniikan Akateemiset ry:n vuosijäsenet ja kunniajäsenet ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF rf:n TEKiin kuuluvat varsinaiset jäsenet, jotka on 1.1.2017 mennessä hyväksytty jäseniksi.

Äänestäminen ulkomailta

Myös ulkomailla asuva TEKin jäsen voi äänestää valtuustovaaleissa. Äänioikeuden kelpoisuusvaatimukset ja vaaleihin liittyvät päivämäärät ovat samat ulkomailla ja kotimaassa asuville.

 

Haluatko äänestää sähköisesti?

Voit äänestää TEKin vaalissa joko postitse tai sähköisesti oman valintasi mukaan.

Jos haluat valita etukäteen sähköisen äänestystavan, voit ilmoittaa siitä jäsennumerollasi täällä.  Etukäteen sähköiseksi äänestäjäksi ilmoittautuneille ei lähetetä postitse vaalien printtimateriaalia.

 

 

Äänestys- ja vaalijärjestys

Lataa tästä TEKin valtuustovaalin äänestys- ja vaalijärjestys (.pdf)

 

Ohje vaaliliittojen asiamiehille

 

Vaaliohjelmien toimittaminen verkkosivuille ja painotuotteisiin:

Vaaleissa ehdokkaita asettavien vaaliliittojen ja -renkaiden esittely/ohjelmatekstit julkaistaan tällä sivustolla ensi tilassa ehdokasasettelun päätyttyä.

  • Tiivistelmänä (max 600 merkkiä) TEK-lehden numerossa 2/2017 (ilmestyy 24.3.)
  • Tiivistelmänä (max 600 merkkiä) vihkosessa, joka lähetetään vaalimateriaalin mukana äänioikeutetuille jäsenille (paitsi pelkästään sähköisesti äänestäväksi ilmoittautuneille)


Renkaiden esittelylle varataan tilaa saman verran kuin vaaliliitoille.

Tiivistelmien oheen tehdään QR-koodi (TEKin toimisto tekee), josta pääsee verkkosivuille lukemaan kunkin vaaliliiton koko ohjelman.

Aineistojen aikataulu

Vaaliohjelmat tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen vaalit@tek.fi viimeistään 15.2.2017 klo 12.00.

Aineistotoimituksessa pitää olla mukana:

  • Ohjelmateksti kokonaisuudessaan (ei merkkimäärärajoitusta, mutta verkkotekstitkin kannattaa pitää kohtuullisen pituisina luettavuuden takia) wordina tai vastaavana editoitavana tekstidokumenttina
  • Vaaliohjelman tiivistelmä (max 600 merkkiä)
  • Ohjelman ohessa verkossa julkaistavaksi haluttavaa logo + mahdolliset muut kuvaelementit jpg-tiedostoina.

Vaalien aikataulu

 

1.1.2017 Äänoikeuden ja vaalikelpoisuuden määräytyminen. Ehdollepano ja ehdokaslistojen kokoaminen alkaa. Äänestysalueet ja ehdokkaiden vaalialueet määräytyvät TEKin jäsenrekisteriin merkityn osoitteen mukaisesti.

8.2. Ehdollepano päättyy. Ehdokaslistat, vaaliliittojen ja mahdollisten vaalirenkaiden sopimuskirjat jätettävä vaalilautakunnalle klo 12.00 mennessä.

15.2. Vaaliliittojen ja -renkaiden ohjelmatekstit (+ mahdolliset logot ja muu kuvamateriaali) on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen vaalit@tek.fi  klo 12.00 mennessä.

1.3. Vaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmän. Ehdokkaiden tulee tarkistaa ehdokastietonsa klo 12.00 mennessä.

14.3. Ehdokkaiden omien ehdokasittelyiden päivitys ja vaalikonevastausaika päättyy klo 12.00.

15.3. TEKin vaalikone ja ehdokassivut avataan äänestäjille.

21.3. Äänestys alkaa klo 9.00.

3.4. Äänestys päättyy.

11.4. Vaalien tulos julkistetaan klo 19 jälkeen.

Vaalialueet

 

TEKin valtuusto päätti vaalialueista ja edustajien jakautumisesta vaalialueittain kokouksessaan 18.11.2016.

Valtuuston kokonaispaikkamäärä on 66 paikkaa, joista 32 eteläiseltä , 21 läntiseltä, 6 itäiseltä ja 7 pohjoiselta vaalialueelta.

 

Eteläinen vaalialue: Uusimaa.

Läntinen vaalialue: Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, PIrkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta ja Varsinais-Suomi.

Itäinen vaalialue: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.

Pohjoinen vaalialue: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa.

 

Dynaaminen karttasovellus TEKin 2017 vaalialueista

 

Kartalla näkyvät TEKin 2017 vaalialueet. Liikuttamalla osoitinta kartan päällä näet maakunnan ja TEKin vaalialueen.
Kun klikkaat karttaa, näet viereisestä taulukosta valitsemaasi maakuntaan kuuluvat kunnat ja TEKin vaalialueen. Oikeasta alakulmasta voit avata sovelluksen koko näytölle.