Ehdokkaaksi TEKin valtuuston vaalissa

Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin, joka kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Valtuutetut linjaavat, miten tekkiläisten etuja ajetaan, minkälaisia jäsenpalveluja heille tarjotaan ja miten ammattikunta vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan.

TEKin valtuusto valitsee hallituksen ja päättää taloudesta, esimerkiksi jäsenmaksusta. Valtuustotyö tarjoaa näköalapaikan työmarkkinoihin sekä laajan ammattikunnan jäsenten verkoston.

Muutoksena aikasempiin vaaleihin verrattuna: voit asettua ehdokkaaksi TEKin valtuuston vaalissa millä tahansa vaalialueella asuinpaikkakunnastasi riippumatta. Voit kuitenkin äänestää ehdokasta vain omalla vaalialueellasi.

 

Näin pääset mukaan

 

TEKin valtuustovaalien ehdokasasettelu on alkanut 1.1.2017 ja päättyy 8.2.2017. Helpoin tapa päästä mukaan on ottaa yhteyttä johonkin nykyiseen valtuustoryhmään tai perustaa oma vaaliliitto.

Kevään 2017 ehdokkaat, vaaliliitot (+ mahdolliset vaalirenkaat) ja niiden ohjelmat julkaistaan tällä sivustolla ehdokaslistojen hyväksymisen jälkeen, viimeistään 15.3. Ehdokkaiden esittäytymistä ja sopivan ehdokkaan etsimistä varten avataan myös vaalikone.

Viime valtuustovaalien vaaliliittojen ohjelmat voit ladata pdf:nä näistä linkeistä:  Tekniikan akateemisten vaalipiirin vaaliliittojen ohjelmat 2014 ja Tfifarnas valprogram 2014.

 

Nykyiset valtuustoryhmät ja yhteyshenkilöt:  

 

Kokoomus
Elina Wanne, 050 517 1171, elina.wanne@rag.fi ja Janne Inkilä, 050 332 6112, janne.inkila@outlook.com

Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki
Petri Takala, pepitakala@gmail.com, 040 5636 272

iTyö 
Aimo Leskelä: aimo.leskela@microsoft.com, 040 503 1810

TEKin Nuoret
Ida Rantanen, ida.elisa.rantanen@gmail.com, 044 383 1065

Vihreät
Tuula Aaltola, tuula.aaltola@iki.fi

Tfifarna
Annica Lindfors, annica.lindfors@tfif.fi

Keskusta
Timo Huhtaluoma, timo.huhtaluoma@ymparisto.fi, 040 506 4240

Sosialidemokraatit
Sami Lehtonen, sami.lehtonen@vtt.fi, 0400 530744

 

Vaaliliiton perustaminen

 

Vähintään kolme vaalikelpoista Tekniikan Akateemiset ry:n jäsentä tai TFiF–TEK-jäsentä voi perustaa vaaliliiton allekirjoittamalla sopimuskirjan, jolla he asettavat siinä mainitun henkilön tai henkilöt ehdokkaiksi sopimuskirjassa mainittuun vaalipiiriin tai Tekniikan Akateemiset ry:n vaalipiirissä sopimuskirjassa mainittuihin vaalialueisiin.

Sopimuskirja tulee toimittaa vaalilautakunnalle TEKin toimistoon (Ratavartijankatu 2 A, 00520 Helsinki) 8.2.2017 klo 12.00 mennessä.

Vaaliliitolla saa olla ehdokkaita enintään kaksi kertaa kultakin vaalialueelta valittavien edustajien määrä. Kukaan ei saa olla useamman kuin yhden vaaliliiton ehdokkaana. Vaaliliiton ohjelma julkaistaan vaalimateriaalissa ja vaaliliitolla voi lisäksi olla oma tunnus.

Vaaliliitot voivat halutessaan yhtyä vaalirenkaaseen.

 

Lataa sopimuskirja vaaliliiton tai vaalirenkaan perustamista varten