TEKin vaalit 2014

  • JavaScript is not detected. This site does not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser.

Ensisijaiset välilehdet

TEKin vaalit 2014

Vaalin tulos

Uuden valtuuston voimasuhteet Tekniikan akateemisten vaalipiirissä ovat seuraavat: 

  • Kokoomus 21 (+1)
  • Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki (sit) 16 (-3)
  • iTyö (sit) 14 (+3)
  • TEKin Nuoret 6 (-2)
  • Vihreät 6 (+1)
  • Keskusta 2 (ei muutosta)
  • Sosialidemokraatit 1 (ei muutosta). 

Lisäksi valtuustoon valittiin järjestösopimuksen mukaiset 4 edustajaa ruotsinkielisen jäsenjärjestö TFiFin vaalipiiristä.

Äänioikeutettuja jäseniä TEKin vaalissa oli runsaat 51.000. Ehdokkaita oli 456. Äänestysprosentti oli 23,4, joka on  0,4 prosenttia vähemmän kuin kolmen vuoden takaisissa vaaleissa.

Tekniikan akateemiset TEKin valtuuston vaali toteutettiin toisen kerran yhdistelmävaalina, jossa jäsen sai valintansa mukaan äänestää joko sähköisesti tai postitse. Annetuista äänistä yli 47 prosenttia oli sähköisiä. 

Kiitos kaikille ehdokkaille ja äänestäneille!

 

Vaaliliittojen yhteyshenkilöt

(päivitetty 28.4.2014)

iTyö: Aimo Leskelä aimo.leskela@microsoft.com
Keskusta: Timo Huhtaluoma timo.huhtaluoma@ymparisto.fi
Kokoomus: Lars Miikki lars.miikki@kolumbus.fi
Sosialidemokraatit: Riitta-Liisa Ollila
TEKin nuoret: Sebastian Knight sebastian.knight.fin@gmail.com
TFiF: Annica Lindfors annica.lindfors@tfif.fi
Vasemmistoliitto: Johanna Sarlin
Vihreät: Harri Haanpää Harri.Haanpaa@iki.fi ja Tuula Aaltola tuula.aaltola@iki.fi
Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki: Mikko Seppäläinen mikko.seppalainen@gmail.com ja Hannu-Matti Järvinen hannu-matti.jarvinen@tut.fi
 
 
Vaalien järjestämisestä vastaa TEKin vaalilautakunta. Vaaleihin liittyvät kysymykset voi lähettää sähköisesti osoitteeseen: vaalit@tek.fi tai soittaa TEKin toimistoon puh. (09) 229 121.